Čebelarjeva opravila

Pridobivanje matičnega mlečka

Matični mleček ali gelee royale, je hrana za matične ličinke. Da je njegov učinek izreden, vidimo po tem, da se iz ličinke, iz katere bi se normalno razvila čebela delavka (neplodna samica), zaradi matičnega mlečka razvije spolno zrela samica - matica. Izločajo ga mlade čebele dojilje, stare od 6 do 14 dni. Potrebni surovini sta med in cvetni prah. Mleček nastaja pri dojiljah v posebnih goltnih žlezah. Na pogled je mleček gost in lepljiv, navadno belkast, včasih z rahlo sivim odtenkom.

Preberi več

Točenje medu

Kadar govorimo o čebelah, vedno najprej pomislimo na med in prav zaradi medu jih ljudje najbolj pogosto gojimo. Čebele nabirajo na cvetovih sladko medičino ali nabirajo različne vrste mane in jo odnašajo v panj, kjer jo odložijo v celice satovja. Za en kilogram medu morajo čebele obiskati nekaj milijonov cvetov. Medičina, ki je prinešena v panj, vsebuje veliko vode. To čebele odstranjio tako, da jo prenašajo iz celice v celico…

Preberi več

Vzreja čebeljih matic

Vzreja matic, pravimo ji tudi poezija čebelarstva. Poročila o začetkih vzreje matic v naših krajih segajo v čase Antona Janše (1734 -1773), našega najbolj znanega čebelarja.V starih časih je predstavljalo vzrejo matic nadpovprečno rojenje, ki je posledica čebelarjenja v majhnjih panjih, kranjičih. Rojenje je naravni način, da se matice v panjih pomladijo. Ker pa pri naprednem čebelarjenju rojenje čimbolj omejujemo, je vzreja matic pomembna panoga v čebelarstvu.

Preberi več

Kontaktirajte nas