Čebelja družina se predstavi

Čebela medarica ali medonosna čebela (Apis mellifera L.)

V Sloveniji gojimo avtohtono kranjsko čebeljo pasmo (Apis mellifera carnica Poll.), ki živi v skupnosti imenovani čebelja družina. Čebeljo družino sestavljajo ena matica (plodna samica), 15.000 do 70.000 čebel delavk (neplodnih samic) in v času rojenja nekje med 100 in 1000 trotov (samcev).

Naloga matice je leženje jajčec in ustvarjanje potomstva. Na višku razvoja izleže dnevno 1000 do 1500 jajčec. Čebele delavke prinašajo v panj medičino, cvetni prah in vodo ter skrbijo za vsa ostala opravila v njem. Naloga trotov je oploditev matice in ogrevanje čebeljega gnezda. Čebela delavka živi preko sezone le 4 do 6 tednov, v zimskem času pa 4 do 6 mesecev. Matica lahko živi do 5 let, medtem ko troti živijo v čebelji družini le v času rojenja.

Čebelja družina živi v panju (drevesnem duplu) na satju, ki ga zgradi sama. Za normalen razvoj potrebuje med, cvetni prah in vodo. Preko leta posamezna družina za svoj obstoj porabi približno 50 do 80 kg medu in med 20 in 40 kg cvetnega prahu.

Čebele imajo tudi zelo pomembno vlogo pri opraševanju rastlin. Tako je na primer neposredna gospodarska vrednost proizvodnje čebel (med, cvetni prah, itd.) precej manjša od njihove posredne – tj. opraševanja. Na podlagi različnih izhodišč lahko poenotimo različne ocene v ugotovitev, da je posredna gospodarska korist čebel stokrat večja od neposredne.

Kontaktirajte nas