Čebelje družine

Vsako pomlad prodam tudi nekaj čebeljih družin v sedem satnih prašilčkih z doma vzgojenimi maticami. Zrele matičnike kupujem pri dveh priznanih vzrejevalcih matic Ivanu Dremlju iz Dragovška in Avgustu Bučarju z Janč. O kakovosti čebeljih družin in tudi matic, pričajo številni kupci vsako pomlad.

Kontaktirajte nas