Predstavitev

Čebelarstvo ni ravno vsakdanji poklic oziroma dejavnost s katero bi se ukvarjali mladi ljudje.

Mene osebno je delo s čebelami navdušilo in prepričalo že ob prvem stiku z njimi. Čebelarstvo predstavlja moj način življenja tako že od leta 1992, ko sem začel z dvema čebeljima družinama, danes jih imam 500.

Čeprav mi pri delu pomagajo starši, nimamo družinske tradicije, tako da sem začel praktično iz začetka. Enostavno so me čebele in vse kar je povezano z njimi navdušile do te mere, da sem si želel poklicnega dela z njimi. Leta 1997 sem začel čebele tudi prevažati po različnih delih Slovenije. S štirimi prevoznimi enotami (trije tovornjaki in prikolica) intenzivno prevažam 240 čebeljih družin. Poleg sortnega medu pridelujem tudi cvetni prah, vosek, propolis, vsako pomlad pa prodam tudi nekaj čebeljih družin.

Iz leta v leto pridobivam nove bogate izkušnje pri delu, poleg tega prebiram različno strokovno literaturo povezano s čebelarstvom z željo, da postanem še boljši na svojem področju in delu, ki ga opravljam z veseljem. Pomembne izkušnje in znanje sem pridobil tudi pri dveh priznanih čebelarjih - Mateju Blejcu iz Mengša in Jožetu Klančarju iz Polja pri Ljubljani.

Menim, da je za kakovostno in kvaliteno delo potrebno tako znanje, izkušnje, kot tudi veselje do dejavnosti, s katero se ukvarjaš. Čebele so me navdušile že ob prvem srečanju in so enostavno del mojega življenja. Potrditve, da so moji izdelki kvalitetni in vrhunske kakovosti ter da so uporabniki nad njimi navdušeni, me samo še dodatno motivirajo, da nadaljujem s svojim delom in še naprej vlagam trud, veselje v svoje življenjske sopotnice – čebele.

Kronološki pregled mojega dela (in nekatere smernice)

  • 1992: začetek ukvarjanja s čebelarstvom,
  • 1997: začetek uspešnega sodelovanja in prodajanja svojih izdelkov podjetju Medex iz Ljubljane,
  • 2000: registracija polnilnice za polnjene medu pri Veterinarski upravi republike Slovenije (VURS),
  • 2000: postal član upravnega odbora čebelarskega društva Mengeš,
  • 2001: opravil seminar z licenco za opravljanje dela preglednika medu v sistemu kolektivne blagovne znamke za slovenski med na Biotehniški fakulteti v Ljubljani,
  • 2004: opravil izobraževanje s certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji - čebelar,
  • 2005: prejel odlikovanje Antona Janše III. stopnje za svoje delo v čebelarstvu,
  • stalno strokovno spopolnjevanje in spremljanje novih smernic v čebelarstvu,
  • upoštevanje smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu (po načelih sistema HACCP).

Kontaktirajte nas