Pridobivanje matičnega mlečka

Matični mleček ali gelee royale, je hrana za matične ličinke. Da je njegov učinek izreden, vidimo po tem, da se iz ličinke, iz katere bi se normalno razvila čebela delavka (neplodna samica), zaradi matičnega mlečka razvije spolno zrela samica - matica. Izločajo ga mlade čebele dojilje, stare od 6 do 14 dni. Potrebni surovini sta med in cvetni prah. Mleček nastaja pri dojiljah v posebnih goltnih žlezah. Na pogled je mleček gost in lepljiv, navadno belkast, včasih z rahlo sivim odtenkom. Še najbolj je podoben zgoščenemu mleku, je kiselkasto-grenkega okusa in izrazitega vonja.
Nekateri čebelarji so se usmerili izključno v pridobivanje matičnega mlečka. Če stvar močno poenostavimo, pridobivamo matični mleček tako, da čebelji družini brez matice dodamo komaj izvaljene ličinke, ki smo jih vcepili v posebej za to pripravljene voščene lončke. Ker si hočejo čebele vzrediti novo matico, hitro začno pitati ličinke z matičnim mlečkom. Ličinka zato dobesedno plava v matičnem mlečku. Po 72 urah dodane lončke odvzamemo, ličinke odstranimo in ostane nam matični mleček.

Posnetek 1: Priprava letvic za pridobivanje matičnega mlečka

Na letvicah so pritrjeni lončki, ki jih izdelamo iz čebeljega voska s posebno šablono. V vsak lonček s kapalko kanemo kapljico matičnega mlečka, ki je razredčen z destilirano vodo in tako pripravimo letvico za cepljenje ličink.

Posnetek 2: Cepljenje ličink v matične lončke

Iz čebelje družine odvzamemo sat z mladimi ličinkami, z njega ometemo čebele in ga zaradi lažjega dela postavimo na stojalo. Sat osvetlimo s svetilko, da bolje vidimo ličinke v celicah. Nato s posebno cepilko zajemamo čim mlajše ličinke v celicah. Ličinka leži v celici na dnu in ima obliko polmeseca, pazljivo jo zajamemo s hrbtne strani in jo prenesemo na kapljico mlečka v lončku. Izkušenemu čebelarju gre to delo hitro od rok.

Posnetek 3: Vstavljanje letvice v čebeljo družino

Ko vcepimo ličinke v vse lončke na letvici, je le-ta pripravljena, da jo vstavimo v čebeljo družino. Čebeljo družino je potrebno pred tem pripraviti za pridobivanje matičnega mlečka. Potrebno je poudariti, da je mogoče matični mleček pridobivati le v močnih čebeljih družinah, kjer je dovolji mladih čebel - dojilj. V plodišču kjer je gnezdo z matico, odberemo dva sata odkrite čebelje zalege in jo prestavimo v sredino medišča. Pri tem pazimo, da z zalego v medišče ne prestavimo tudi matice. V medišče med ta dva sata z zalego vstavimo tudi poseben okvir, v katerega vstavimo letvico s cepljenimi ličinkami, kot je vidno na posnetku. Matično rešetko, ki ločuje plodišče in medišče v panju, pa skoraj v celoti prekrijemo z lesonitno ploščo, tako čebelam pustimo le nekaj centimetrov prehoda. To storimo zato, da se čebele v medišču počutijo brezmatične in takoj začno z matičnim mlečkom krmiti dodane ličinke v lončkih.

Posnetek 4: Odvzem letvice iz čebelje družine

Natanko 72 ur po vstavljanju letvice v družino, moramo le-to odvzeti, saj je to čas, ko je v lončkih največ matičnega mlečka. Izvlečemo okvir z letvico, jo odstranimo in z nje stresemo čebele.

Posnetek 5: Priprava na odvzem matičnega mlečka

Čebele so stene lončkov podaljšale in jih napolnile z matičnim mlečkom. Stene lončkov z ostrim nožem porežemo, da si olajšamo odstanjevanje ličink in odvzem matičnega mlečka.

Posnetek 6: Odstranitev ličink

Iz matičnih lončkov moramo odstraniti ličinke matic, tako da nam v lončkih ostane samo še matični mleček.

Posnetek 7: Odvzem matičnega mlečka

Preostane nam samo še to, da z leseno žličko iz matičnih lončkov postrgamo matični mleček in ga shranimo v steklenem kozarčku. Kozarček nato hranimo v hladilniku. Kot zanimivost lahko povemo, da je za kilogram matičnega mlečka potrebno izprazniti vsaj 2000 matičnih lončkov. Posnetki so nastali pri vzrejevalcu matic Avgustu Bučarju z Janč.

Kontaktirajte nas