Vzreja čebeljih matic

Vzreja matic, pravimo ji tudi poezija čebelarstva. Poročila o začetkih vzreje matic v naših krajih segajo v čase Antona Janše (1734 -1773), našega najbolj znanega čebelarja.V starih časih je predstavljalo vzrejo matic nadpovprečno rojenje, ki je posledica čebelarjenja v majhnjih panjih, kranjičih. Rojenje je naravni način, da se matice v panjih pomladijo. Ker pa pri naprednem čebelarjenju rojenje čimbolj omejujemo, je vzreja matic pomembna panoga v čebelarstvu. V Sloveniji gojimo avtohtono kranjsko čebeljo pasmo (Apis mellifera carnica Poll.), ki je tudi v svetu zelo cenjena čebelja pasma, po razširjenosti je druga na svetu, v Evropi pa je celo vodilna pasma, odlikujejo jo predvsem njena krotkost, dobri donosi medu in odpornost proti boleznim. Tako so čebelje matice vzrejene v Sloveniji tudi prvovrstno izvozno blago in so v tujini zelo iskane.

Posnetek 1: Priprava letvic za vzrejo matic

Začetni postopki pri vzreji matic so zelo podobni postopkom pri pridobivanju matičnega mlečka. Na letvicah so pritrjeni lončki, ki jih izdelamo iz čebeljega voska s posebno šablono. V vsak lonček s kapalko kanemo kapljico z destilirano vodo razredčenega matičnega mlečka in tako pripravimo letvico za cepljenje ličink.

Posnetek 2: Cepljenje ličink v matične lončke

Iz čebelje družine, ki jo odlikujejo nadpovprečne lastnosti - tako družino imenujemo matičar-odvzamemo sat z mladimi ličinkami, z njega ometemo čebele in ga zaradi lažjega dela postavimo na stojalo. Sat osvetlimo s svetilko, da bolje vidimo ličinke v celicah. Nato s posebno cepilko zajemamo čim mlajše ličinke v celicah. Pri vzreji matic je to še bolj pomembno, kot pri pridobivanju matičnega mlečka, saj s tem zagotovimo boljšo kakovost vzrejenih matic. Znano je namreč, da prejema ličinka v prvih nekaj urah po izvalitvi iz jajčeca enako hrano, ne glede na to ali bodo čebele iz nje vzgojile čebelo delavko ali novo matico. Tako ličinke naj ne bi bile starejše od nekaj ur. Ličinka leži v celici na dnu in ima obliko polmeseca. Pazljivo jo zajamemo s hrbtne strani in jo prenesemo na kapljico mlečka v lončku. Izkušenemu čebelarju gre to delo hitro od rok.

Posnetek 3: Vstavljanje letvice v čebeljo družino

Ko vcepimo ličinke v vse lončke na letvici, je le ta pripravljena, da jo vstavimo v čebeljo družino. Čebeljo družino je potrebno pred tem pripraviti za vzrejo matičnikov. Matičnik je celica podolgovate oblike, obrnjena navzdol, v kateri se razvije matica. Potrebno je poudariti, da moramo matičnike dati v rejo močnim čebeljim družinam, kjer je dovolji mladih čebel - dojilj. Take družine imenujemo redniki. V plodišču kjer je gnezdo z matico, odberemo dva sata odkrite čebelje zalege in jo prestvimo v sredino medišča, pri tem pazimo, da z zalego v medišče ne prestavimo tudi matice. Med ta dva sata z zalego, v medišče, vstavimo tudi poseben okvir v katerega vstavimo letvico s cepljenimi ličinkami. Matično rešetko, ki ločuje plodišče in medišče v panju, pa skoraj v celoti pokrijemo z lesonitno ploščo. Tako čebelam pustimo le nekaj centimetrov prehoda, to je potrebno zato, da se čebele v medišču počutijo brezmatične in takoj začno z matičnim mlečkom krmiti dodane ličinke v lončkih.

Posnetek 4: Odvzem letvice z zrelimi matičniki iz čebelje družine

Letvico z zrelimi matičniki moramo vzeti iz rednika, preden se začnejo valiti mlade matice. To je deveti ali deseti dan po cepljenju ličink. Letvico previdno odstranimo in z nje nežno ometemo čebele, saj so mlade matice v matičnikih v tej fazi razvoja zelo občutljive na tresljaje. Matičnike lahko prestavimo v inkubator, kjer se bodo mlade matice izvalile, oziroma jih prenesemo neposredno v plemenilčke. Plemenilček je majhen panjiček za vzrejo matic, v katerem je matica samo toliko časa, da se oplodi. Matice se izvalijo petnajsti ali šestnajsti dan po tem ko je bilo jajčece izleženo v celico.

Posnetek 5: Plemenilčki

Na posnetku so prikazani plemenilčki za vzrejo matic in njihova razporeditev po terenu.

Posnetek 6: Vstavljanje zrelega matičnika v plemenilček

Čebelji družinici v plemenilčku dodamo zrel matičnik, iz katerega se bo v nekaj urah izlegla mlada matica.

Posnetek 7: Kontrola zaleganja mlade matice

Ob primerno lepem vremenu je mlada matica ponavadi deseti dan po izvalitvi oplojena in mora začeti z zaleganjem jajčec. Oploditev, imenujemo jo tudi praha, poteka izven panja v naravi. Matica v nekaj dneh večkrat izleti iz panja in opravi svoj svatbeni polet, na katerem se pari z več troti (8 do 25). Pari se samo enkrat v svojem življenju. Na posnetku je prikazana kontrola zaleganja mlade matice. Čebelar odpre plemenilček, iz njega izvleče satiček in pogleda ali so v celicah že na novo zaležena jajčeca.

Posnetek 8: Odvzem in označenje matice

Mlada matica se je uspešno oplodila in začela z zaleganjem. Čebelar - vzrejevalec matic jo odvzame iz plemenilčka in na oprsju označi s posebno barvno ploščico. Skupaj z nekaj čebelami delavkami jo da v posebno kletko - matičnico in tako je matica pripravljena na odpremo k čebelarju.

Posnetek 9: Matice pripravljene za prevzem, oziroma za pošiljanje po pošti

Označene mlade matice v matičnicah so pripravljene za pošiljanje po pošti, lahko pa jih čebelar prevzame tudi osebno. Posnetki so nastali pri vzrejevalcu matic Avgustu Bučarju z Janč.

Kontaktirajte nas